பேரா. தட்சிணாமூர்த்திக்கு ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் விருது

கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கமும் திருவையாறு தமிழ் ஐயா கல்விக்கழகமும் இணைந்து நடத்திய உரைநடைத்தமிழ் அனைத்துலகப் பதினான்காவது ஆய்வு மாநாட்டில் முனைவர் அ. தட்சிணாமூர்த்தி அவர்களின் தமிழ்ப்பணியைப் பாராட்டி அவருக்கு “ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் விருது” வழங்கப்பட்டது. விருது வழங்கியோர் முனைவர் க. பாஸ்கரன், மாண்புமிகு துணைவேந்தர், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் மற்றும் மாண்புமிகு ஏ. நடராசன், இந்தியத்துணைத்தூதர், யாழ்ப்பாணம்.  நாள்: 23.07.2016 இடம்: கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s