அறிஞர் அ. தட்சிணாமூர்த்திக்கு தொல்காப்பியர் விருது (2015)- வேந்தர் தொலைகாட்சி செய்திகள்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் வழங்கும் குடியரசுத்தலைவர் விருதாகிய தொல்காப்பியர் விருது(2015) அறிஞர் அ. தட்சிணாமூர்த்திக்கு வழங்கப்படுகிறது. அது பற்றிய செய்தி வேந்தர் தொலைகாட்சியில்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s