குண்டக்க மண்டக்க…

ஜூன் 16 , 2019
தமிழ்மணி, தினமணி நாளிதழ்

குண்டக்க மண்டக்க வண்டி ஓட்டுறாங்க – கோளாறாப் போயிட்டு வாங்க” – இது மதுரையில் குடியேறியபோது, மதுரை நண்பர் சொன்ன எச்சரிக்கை உரை. இது எனக்குப் புரியாத புதிராகவே இருந்தது. இது மதுரைக்கே உரிய வட்டார மொழி. ‘சட்ட விதிகள் பற்றிக் கவலைப்படாமல், முரட்டுத்தனமாக வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் பலராக உள்ள நிலையில், பாதுகாப்புக்குரிய வகையில், துன்பம் ஏதும் இன்றிப் போய் வாருங்கள்’ என்று நண்பர் அறிவுறுத்தினார் என்று ஓரளவுக்குப் புரிந்து கொண்டேன்.

tm2

மதுரை தமிழ்வளம் செறிந்த பழம்பெருமையுடைய நகரமாதலின், இவ்வழக்கில் ஏதோ வரலாறு மறைந்திருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் சிந்தித்தபோது, தேவாரமும், திவ்யப் பிரபந்தமும் கைகொடுத்தது. சைவ நாயன்மார்களும், வைணவ ஆழ்வார்களும் பல்லவர் காலத்தில் சமணரோடும், பௌத்தரோடும் கடுமையாகப் போராடும் பக்தி நெறியினை வளர்த்தனர்.

திருஞானசம்பந்தரின் பதிகங்களில், ஒரு பாட்டு சமண, பௌத்தர்களை இழித்தும் பழித்தும் சாடுதலையே நோக்கமாகக்கொண்டது. அப்பர் பாடல்களிலும் இத்தகு பழிப்புரைகள் உண்டு. ஆழ்வார்களுள் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரின் ஒருபாடல் மட்டுமே அக்காலத்து சமயமுரண்பாட்டுப்போரை நமக்குக் கோடிட்டுக் காட்டும்.

ஆழ்வாரின், “வெறுப்பொடு சமணமுண்டர், விதியில் சாக்கியர் நின்பால்” என்ற பாட்டிலுள்ள “முண்டர்” என்ற சொல்லை நினைவில் வையுங்கள். அப்பர் பெருமான், தாம் சமண நெறி சார்ந்ததற்குக் கழிவிரக்கப்படுதலை பல சான்றுகளால் அறியலாம். அவற்றுள் ஒன்று, “குண்டனாய்ச் சமணரோடே கூடி நான் கொண்ட மாலை” (தேவா.384) என்பது. குண்டன் என்பது முரடன், மூர்க்கன் எனப் பொருள்படும் வசைமொழி.

குண்டனாய்த் தலைபறித்திட்டுக் குவிமுலையார்
நகை காணாது உழிதர்வேனை” (தேவா 45)

என்பதில் திகம்பர சமணனாகத் தாம் திரிந்தது பற்றிய குறிப்புள்ளது. சாதாரண குண்டனாய் மட்டுமல்லாது, குண்டர்களுக்குத் தலைவனாகவும் தாம் விளங்கியதை எண்ணி நாணமுற்றார். “சமணர்க்கோர் குண்டாக்கனாய்” (தேவா. 963) என்ற குறிப்பைக் காணலாம். குண்டாக்கன் என்பதற்குத் தமிழ்ப்பேரகராதி தரும் பொருள், “குண்டர்க்குத் தலைவன்” என்பது. இன்னும் குண்டர் சட்டம் நம்மி டையே உண்டே மூர்க்கர்கள் (ரெளடிஸ்) என்று இதனை விளக்குகின்றனர்.

‘முண்டன்’ என்ற சொல்லை ஆற்றல்மிக்கவன் என்ற பொருளில் நாம் ஆள்கிறோம். இது மிண்டன் என்பதன் திரிபு. விறன்மிண்ட நாயனாரை நாம் அறிவோம். இந்த முண்டன் என்ற சொல்லுக்கு, ஆடையற்றவன் (திகம்பரன்) என்ற பொருளும் உண்டு. முண்டமாகத்திரிகிறான் என்பதும், ஒருவனை முண்டம் என்று இகழ்வதும், சமணர்களைத் தேவார திவ்யப்பிரபந்த ஆசிரியர்கள் திட்டிய வரலாற்றையே தெரிவிக்கின்றன. குண்டன் குண்டாக்கன் ஆனவாறே மிண்டன், மிண்டாக்கனாக ஆகலாமல்லவா?

மிண்டர் பாய்ந்து உண்ணும் சோற்றை விலக்கி நாய்க்கிடுமினீரே” (திருமாலை) எனத் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் கூறவில்லையா? முரட்டுத்தனமாக, அறிவீனத்தோடே பேசும் பேச்சு என்ற பொருளை, “பிண்டியர் கள் மிண்டு மொழி” (தேவா.49) என்று வரும் பகுதி கொண்டு உணரலாம். தமிழ்ப் பேரகராதி மிண்டுதல் என்ற சொல்லுக்கு வலியராதல், மதம் கொண்டவர் என்ற பொருள்களைத் தருகிறது.

இச்சான்றுகளால், பல்லவர் காலத்தில் நடந்தசமயப்புரட்சியில், சைவ, வைணவர்கள் தம் எதிரியரான சமணரையும், பௌத்தரையும் பழித்துப்பேசிய வரலாற்றின் எச்சங்களாகவே ‘குண்டக்க மண்டக்க‘ என்னும் வழக்காறு இருந்துள்ளது தெளிவாகிறது.

இனி, கோளாறு பற்றிப் பார்க்கலாம். வயிற்றுக்கோளாறு, மூளைக்கோளாறு என்பவை நமக்குப் பழக்கமானவை. தாறுமாறான நிலையை இது குறிக்கிறது. தாறுமாறு, குற்றம் என்ற பொருள்களைத் தலைமையானவையாகப் பேரகராதித் தருகின்றது. தேவாரத் தில் ‘கோள்‘ என்பது ‘தீமை‘ என்று பொருள்படும். இதற்கு ஞானசம்பந்தர் பாடிய கோளறு பதிகமே’ சான்று.

‘கோள் அற’ அதாவது, யாதொரு தீமையும் இல்லாத வகையில் போய் வருமாறு வற்புறுத்துவதே, ‘கோளாறாய்ப் போங்கள்” என்பது. பேச்சில் கோள்+அற என்பது கோளாறா என்று திரிந்து போயிற்று. சமண சமயத்தாரோடு அனல் வாதமும், புனல் வாதமும் புரிந்த ஞானசம்பந்தர் வரலாற்றோடு கோளாறு’ என்பது தொடர்புடையது என்பதை அறிய, நமக்கு இன்று வியப்பு ஏற்படுகின்றது!

மக்களின் பேச்சில் மறைந்து கிடக்கும் வரலாறுகள் மிகப் பலவாகும். நுட்பமாகச் சிந்தித்தால் நூற்றுக்கணக்கான வரலாறுகளை மக்கள் பேச்சிலிருந்து உணர வாய்ப்புண்டு.

-முனைவர் அ. தட்சிணாமூர்த்தி

Sun, 16 June 2019 https://epaper. dinamani.com/c/404661

Advertisements

மக்களும் மாக்களும்

 

பேராசிரியர் அ. தட்சிணாமூர்த்தி
‘தினமணி’ இதழில் 2009 ஆண்டு வெளியான ஆராய்சிக்கட்டுரை


“மாக்கள்” என்னும் சொல் பழந்தமிழில் பரவலாக வழங்கி இப்பொழுது வழக்கு வீழ்ந்துவிட்டது. மேற்போக்காகக் காண்கையில் இது “ஆ” என்பதற்குரிய பன்மை வடிவமான “ஆக்கள்” என்பது போன்று விலங்குகளைக் குறிக்கும் பொதுச் சொல்லான “மா” என்பதற்குரிய பன்மை வடிவம் போலத் தோன்றும். ஆனால் உண்மை அதுவன்று.

தொல்காப்பியத்தின் மூன்றாம் பகுதியாகிய பொருளதிகாரத்தின் மரபியலில் சில சூத்திரங்கள் உயிர்களை ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆறறிவு உயிர் ஈறாக வகைப்படுத்திக் காட்டுதலை அறிஞர் பலரும் அறிவர். இச்சூத்திரங்களுள் ஐந்தறிவுடையன பற்றிய இளம்பூரணர் உரையில்,

“மாவும் புள்ளும் ஐயறிவினவே
பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே”

என்றுள்ளது. ஆனால் பேராசிரியரின் உரையில்,

“மாவும் மாக்களும் ஐயறிவினவே
பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே”

என அமைந்துள்ளது.

இவ்விருவர் பாடங்களுள் தொல்காப்பியரின் எண்ணப் போக்கிற்கு ஏற்புடையது யாதென்பது ஆராய்ச்சிக்குரியது.

உயிர்க்கூட்டத்தில் பறவையினத்திற்குரிய சிறப்பிடத்தை நன்குணர்ந்த தொல்காப்பியர், கருப்பொருள்களை வரிசைப்படுத்தும் பொழுது அதற்கு உரிய இடத்தினை அளிக்கத் தவறினாரல்லர்.

தெய்வம் உணாவே மா மரம் புள் பறை
செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ
அன்னவை பிறவும் கருவென மொழிப – 20 – அகத்திணையியல்

என்பது அவர் திருவாக்கு. மாவையும் விலங்கையும் வெவ்வேறாக ஓதிய ஆசிரியர், தொடர்ந்து,

“எந்நில மருங்கின் பூவும் புள்ளும்
அந்நில மருங்கின் வாரா வாயினும்
வந்த நிலத்தின் பயத்த வாகும்”

எனச் சிறப்பு விதியும் வகுத்தார்.

இங்ஙனம் பறவையினத்திற்கு உரிய இடம் வகுத்த ஆசிரியர், உயிர்களை அவற்றின் அறிவிற்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தும் பொழுது அவற்றைப் புறக்கணித்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. மேலும் “மா” என்பதனுள் புள்ளை அடக்கிக் கூறினார் என்பதும் அவர் கருத்திற்கு இசைந்ததன்று. எனவே, இளம்பூரணர் கொண்ட பாடமே சரியானது என்று முடிவு செய்தல் தவறாகாது.

மக்கள் என்பார் விலங்குகளினும் மேலானோர் என்பதும், அங்ஙனம் மேன்மையுறுதற்கு அடிப்படையாக அமைவது அவர்க்கு ஐந்தறிவிற்கும் மேலான மனவுணர்வு அமைந்திருத்தலே என்பதுமே தொல்காப்பியர் கருத்து. ஒன்றிரண்டு உறுப்புகள் குறைவாகவுடையோரை எப்பெயரால் அமைப்பது என்பது பற்றி ஆசிரியர் கருதினாரல்லர். அப்படிக் கருதியிருப்பின், சொல்லதிகாரத்தில்,

“உயர்திணையென்மனார் மக்கட்சுட்டே அஃறிணையென்மனார் அவரல பிறவே”

என்று விளக்கிய இடத்திலேயே மாக்கள் பற்றியும் விளக்கியிருப்பார்.

ஆண் தன்மை மிகுந்த பெண்ணையும்
பெண் தன்மை மிகுந்த ஆணையும்
எவ்வாறு வழங்குதல் வேண்டும் என விளக்கிக் கூறிய இலக்கண ஆசிரியர்கள், “மாக்கள்” என்பார் விலங்கொடு சேர்ந்து எண்ணத்தக்கார் என விதி வகுக்காமை நோக்கத்தக்கது. பகுத்தறிவு இல்லாரை விலங்கொடு சேர்த்து எண்ணவேண்டும் என்ற கருத்து, பேராசிரியர் காலத்தில் நிலவியதன் விளைவாகவே இப்பாட வேறுபாடு தோன்றியது என்று கருதலாம்! இவ்விடைக்காலக்கருத்தை தொல்காப்பியர் மீது திணித்தலை ஏற்க இயலாது.

நச்சினார்க்கினியர் பேரறிவாளர்.

தொல்காப்பியத்திற்கும் சங்க இலங்கியங்களுள், பத்துப்பாட்டு, கலித்தொகை ஆகியவற்றுக்கும் சீவகசிந்தாமணிக்கும் உரை வகுத்த பெருமைக்குரியவர்.

அவருடைய உரைகளை நோக்கும் பொழுது அவர், “மாக்கள்” என்ற சொல்லுக்கு “மனவுணர்ச்சியில்லாதோர்” என்ற பேராசிரியரின் கருத்தினை முழுமையாக ஏற்றுக் கொண்டவர் என்பது புலப்படுகின்றது.

அவர் உரையின் சில பகுதிகள் வருமாறு:-

“தவம் செய் மாக்கள் தம்முடம்பு இடாது அதன் பயம் எய்திய அளவை மான” – மிக்க தவத்தைச் செய்கின்ற மாக்கள் தம்முடைய தவம் செய்த உடம்பைப் போகடாதேயிருந்து அத்தவத்தாற் பெறும் பயனைப் பெற்ற தன்மையை ஒப்ப மக்களென்னாது மாக்களென்றார் வீடுபேறு குறியாது செல்வத்தைக் குறித்தலின்.

பொருநராற்றுப்படை (91-92).

“பொழுதளந் தறியும் பொய்யா மாக்கள்” உரை:- அறிவில்லா தோருடைய வாழ்நாளை இத்துணையென்று அளந்தறியும் பொய்யாத காட்சியை உடையார். (மாக்கள் பொழுதளந்து அறியும் பொய்யாக் காண்கையர் எனச் சொற்களை இடம் மாற்றித் தம் விருப்பத்திற்கு இணங்கப் பொருள் தந்துள்ளார்). முல்லைப்பாட்டு (55).

“மாக்கள்” என்ற சொல் ஐந்தறிவுடையார்க்கே உரியது என்பதே நச்சினார்க்கினியரின் உறுதியான கோட்பாடகத் தெரிகின்றது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், முழுவலிமாக்கள், இரியல் மாக்கள், மதனழி மாக்கள் ஆகிய தொடர்களுக்கு விளக்கமளிக்கையில் முறையே நிரம்பிய மெய்வலியை உடைய மாக்கள் கெடுதலை உடைய மாக்கள் வலியழிந்த மாக்கள்
என்றே எழுதிச் செல்கின்றார்.

(நெடுநல். 32; பெரும். 432; மலைபடு 280).

மனிதர் அல்லது மாந்தர் என்று விளக்க இடமிருந்தும் அதனைத் தவிர்த்து “மாக்கள்” என்ற சொல்லையே உரையிலும் பயன்படுத்துகின்றார் மருதன் இளநாகனார்.

இடைக்காலத்து உரையாசிர்களாம் பேராசிரியர், நச்சினார்க்கினியர் ஆகியோரின் கருத்தினை, இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெரும்பேராசிரியர் சிலரும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். அவர்களுள் முதன்மையானவர் டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதய்யராவார்.

பத்துப்பாட்டை, நச்சினார்க்கினியர் உரையுடன் வெளியிட்டு உதவிய ஐயரவர்கள் ஓர் அடிக்குறிப்பில் குறிப்பிட்டது வருமாறு:-

“ஐயறிவு – ஐம்பொறியுணர்வு; மாக்கள்
மனனுணர்வின்றி ஐம்பொறியுணர்வையே
உடைய விலங்கு போல்வார்;

இதனை,

“மாவும் மாக்களும் ஐயறிவினவே”

“மக்கள் தாமே ஆறறிவுயிரே”

என்னும் தொல்காப்பிய மரபியற் சூத்திரங்களானும் உணர்க! (பட்டினப்பாலை 217ம் அடிக்குரிய உரை)

இதனால், பேராசிரியரின் பாடத்தையே ஐயர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டமை புலப்படுகின்றது. அங்ஙனமே, “மாக்கள்” என்ற சொல்லுக்குப் பேராசிரியர் கொண்ட பொருளையே தாமும் மேற்கொண்டமையும் தெரிகின்றது.

ஐயரவர்கள் தாமே உரை வகுத்துவெளியிட்ட குறுந்தொகையில் பல செய்யுட்களில் மாக்கள் என்னும் சொல் இடம்பெறுகின்றது (6, 89,145,146,203,263,265,309). இவற்றுள், 6,89,145 ஆகிய செய்யுட்களின் உரையில் ஐயரவர்கள் பழைய உரையாசிரியர்களையொட்டிய விளக்கத்தையே கூறியுள்ளார்.

இந்நூலின் 145ம் செய்யுளில் வரும், “துயில்கண் மாக்களொடு” என்ற பகுதிக்கு, “துயிலுதல் பொருந்திய கண்களையுடைய அறிவற்ற மக்களோடு” என்று உரை வகுத்து, “மாக்களென்றது இங்கே தோழியை; தன் ஆற்றாமை அறியும் வன்மையில்லாமை பற்றி இங்ஙனம் கூறினாள்”,என்று விளக்கமும் அளித்துள்ளார்.

ஐயரவர்கள், குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் இப்படிச் சிறப்பு விளக்கங்கள் கொடுத்தாலும், ஏனைய இடங்களில் மாக்கள் என்பதற்கு “மனிதர்” என்றே பொருள் எழுதினார். மக்கள் என்றோ மனிதர் என்றோ எழுத மனமின்றி, மாக்கள் என்றே எழுதிய நச்சினார்க்கினியரிமிடருந்து இவ்வகையில் ஐயரவர்கள் வேறுபடுகிறார்.

இதனால் அறிவதாவது,

மாக்கள் என்ற சொல் பொதுவாக மக்கள் என்ற பொருளிலேயே சான்றோரால் ஆளப்பட்டுள்ளது.

இது மக்கள் என்பதன் நீட்டல் விகாரமாகக் கொள்ளத்தக்கது.

பல நிலைகளையும் சார்ந்த மக்கள் குழுவினர் இச்சொல்லால் குறிக்கப்பட்டனர்.

தொல்காப்பியர் “மாக்கள்” என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தியதாகத் தெரியவில்லை. இடைக்காலத்தில் ஒரு கருத்துக் குழுவினர் “மாக்களும்” என்ற சொல்லை, “புள்ளும்” என்ற சொல்லின் இடத்தில் புகுத்தினர் என்று கொள்ளலாம்.

சங்க நூல்களில் “மக்கள்” என்ற பொருளில் “மாக்கள்” என்ற வடிவம் 48 முறைகளும், மக்களைக் கொண்டது என்ற பொருளில் “மாக்கட்கு” என்ற வடிவம் இரு முறைகளும், மக்களை என்னும் விளிப்பொருள்பட “மாக்காள்” என்ற வடிவம் ஒரு முறையும் இடம் பெறுதலைக் காண்கிறோம்.

இக்கட்டுரையில் வற்புறுத்தப்பட்டவற்றை அறிஞர் உலகம் ஆய்ந்து ஏற்குமாக.

– அ.தட்சிணாமூர்த்தி

 

பண்பாட்டுத்தூதன் சாதுவன்

 

முனைவர் அ. தட்சிணாமூர்த்தி
அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில் குடமுழுக்கு விழா மலர் , 1973
தமிழியற் சிந்தனைகள், அகல் பதிப்பகம், சென்னை, 2003, (பக். 122 – 127)


கோவலன் காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் பெருங்குடிவனிகன். சாதுவனும் அந்நகரத்துப் பெருங்குடிவணிகனே. கோவலன் தந்தை மாசாத்துவன். சாதுவன் என்ற பெயருக்கும் மாசாத்துவன் என்ற பெயருக்கும் இடையே மிகுதியான ஒற்றுமை காணப்படுவதும் காண்க.

இவ்விரு வாணிகரும் மழைவளம் தரும் பத்தினிப்பெண்டிரை மனைவியராகப் பெற்ற பெருமைக்குரியோர். இருவரும் தத்தம் மனைவியைப் பிரிந்து பரத்தைமை மேற்கொண்டோராகவே படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோவலன் வடுநீங்கு சிறப்பின் மனையகம் மறந்து விடுதலறியா விருப்புடன் மாதவியோடு வாழ்ந்தான் எனில், சாதுவனும் தகவிலனாகி, அணியிழையாம் ஆதிரையை அகன்று போய், கணிகையொருத்தி கைத்தூண் நல்க அவளோடு வாழ்ந்தான்.

கோவலன் தன் செல்வம் முழுவதையும் இழந்து வறுமையுற்றான். தான் தன் குலம்தரு வான்பொருளை இழந்தமைமையத் தன் மனைவியிடம் சொல்லிக் கழிவிரக்கப்படும் பொழுது,

சலம்புணர் கொள்கைச்சலதியோ டாடிக்
குலந்தரு வான்பொருள் குன்றம் தொலைத்த
இலம்பாடு நாணுத்தரும்

என்றான். சாதுவனும் வட்டினும் சூதினும் வான்பொருள் வழங்கி வறுமையுற்றதாகச் சாத்தனார் கூறுகின்றார்.

இருவருமே தத்தம் கணிகையரிடமிருந்து விலகுகின்றனர். ஆனால் அதில்வேறுபாடுண்டு. கோவலன், வினைவிளை கால மாதலின், ஐயுறக்கூடாத அழகு நங்கையிடமிருந்து தானே விலகுகின்றான். மாதவி,தன் காதலன் தன்னைப் பிரிந்தமைக்குரிய காரணம் அறியாது கையற்றுப் புலம்புகின்றாள். ஆனால் சாதுவனோ தன் கணிகையால் விலக்கப்படுகிறான். ‘பேணிய கணிகையும் பிறர்நலம் காட்டிக் காணம் இலியெனக் கையுதிர்கோடலும் என்றார் சாத்தனார். மாதவி கோவலனைக் காதலித்தவள். ஆனால் சாதுவன் தொடர்புகொண்டகணிகையோ, அவன் பொருளையே காதலித்தாள். ஆம்! அவள் பொருளையே பொருட்படுத்திய பொருட் பெண்டாவாள். கணிகையர் குலத்துப் பண்பு அனைத்தும் கொண்டவளாக இவள் படைக்கப்பட, மாதவியோ கணிகையர் குலத்துப் பிறந்தாலும் கற்புக்கடம்பூண்ட பொற்புடை பெண்ணரசியாகப் படைக்கப் பட்டவள்.

கோவலன் தான் இழந்த செல்வத்தை மீண்டும் ஈட்டவேண்டும் என்று விரும்புகின்றான். சாதுவனும் அவ்வாறே விழைகின்றான். ஆனால், கோவலன் மாதவியை விட்டு நீங்கிவுடனேயே தன் மனைவியை நோக்கி’ஓடுகின்றான். தன் பிழைகளை வெளிப்படக் கூறிவருந்துகின்றான். இழந்த வான்பொருளை ஈட்ட விரும்புவதாகக் கூறுகின்றான். அவளும் சிலம்புள கொண்ம்’ என மூலதனம் வழங்குகின்றாள்.

சாதுவனோ, மனைவியிடம் செல்லவிரும்பவில்லை. தன்பொருளை ஈட்டுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றான். பொருளையீட்டியன்றி மனைவியைக் காண்டல் தனக்கு இழிவு என்று அவன் கருதியிருக்கவேண்டும்.

இருவரும் வேற்றுார் செல்லுகின்றனர். கோவலன் காலிற் சென்றான் எனில் சாதுவன் கலத்திற் சென்றான். கோவலனுக்கு வழித்துணை மனைவியும் மாதவத்தாட்டியான கவுந்தி அடிகளும் ஆவர். சாதுவனுக்கோ பொருளீட்டும்  வேட்கை உடைய வணிகர்கள் வழித்துணை ஆயினர்.

கோவலன் மேற்கொண்ட பயணம் இடையூறு யாதுமின்றி இனிதே நிறைவேறுகின்றது. கவுந்தியடிகளின் அருளால் மாதரி வீட்டில் தங்கியிருந்து அவன் பொருள் முயற்சியில் ஈடுபட வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது கோவலனுக்கு. ஆனால் சாதுவன் நிலைவேறானது. நடுக்கடலில் கப்பல் கவிழ்கின்றது; அவன் அலைகடலில் வீழ்ந்து துயர்உறுகின்றான்; அவன் எண்ணியும் பார்க்காத ஒரிடத்தில்- நாகர் நாட்டில் கரையொதுங்கிக் கிடக்கும் அவலநிலையை எய்துகின்றான். கோவலன் தான் மதுரை செல்ல விரும்பி, அவ்வாறே மதுரையை அடைய, சாதுவன் தான் செல்ல விரும்பிய நாடு சேரவழியின்றிச் சேராத இடத்தைச் சேர்ந்தான்.

கோவலன் அடைந்த இடம் பழியொடுபடராப்பஞ்சவன் கோநகர்;தண்ணார் தமிழ் அளிக்கும் பாண்டிய நாட்டின் தலைநகர்; நாகரிக நன்னகர்! ஆனால் சாதுவன் சென்ற இடமோ ஆடையின்றித் திரியும் நாகர்தம் நாடு.

கோவலன் மனிதப் போர்வையில் இருந்த விலங்காம் பொற்கொல்லனைச் சந்தித்து வாழ்வை இழந்தான் என்றால் சாதுவன் விலங்குபோல் இருந்தவர்களிடம் இருந்த மனிதப் பண்பால் வாழ்வு பெற்றான்.

தமிழ் வளர்த்த நாட்டில், தமிழ் மன்னன் ஆட்சியில், கோவலன் தமிழர்களால் கொல்லப்பட்டான். பொற்சொல்லன், காவலர்கள் முன்னிலையில், கோவலன் கள்வன் எனக்குற்றம் சாட்டி நெடும்பேச்சுப் பேசினான். ஆனால், அவனை மறுத்து ஒரு சொல்லும் சொல்லாது, கோவலன் ஊமையாய் நின்றான். அவன் வாய்திறந்து பேசியிருந்தால் ஒரு வேளை உயிர் பிழைத்திருப்பான். தன்னைச் சூழ்ந்து நின்று சாரணர் பேசியதைக்கேட்ட சாதுவன், பேசாதிருந்திருப்பின் மாண்டிருப்பான். கோவலனை அவன் தமிழ் அறிவு காப்பாற்றவில்லை. சாதுவனை அவன் பெற்ற நாகர் மொழியறிவு காப்பாற்றிற்று. நாகரிகமற்ற நாகர்மொழியையும் சாதுவன் கற்ற வனாகப் படைக்கப்பட்டிருத்தல்  குறிப்பிடத்தக்கது.

பழியொடு படராப்பஞ்சவன், மன்னர்க்கு மன்னன் மதிக்குடை வாழ்வேந்தன் தென்னவன், பொற்கொல்லன் சொல்கேட்டுப் புரையற்ற கோவலனைக் காணாமலேயே குற்ற வாளியெனக் கொண்டு கொல்வித்துப் பழிகொண்டான். ஆனால், நாகரிக மற்றவனாகக் கருதப்படும் சாரணத்தலைவன் எண்குதன்பிணவோடு இருந்தது போலத்தன் மனைவியுடன் கள்ளடு குழிகியும் கழி முடை நாற்றமும், வெள்ளென்பு உணங்கலும் விரவிய இருக்கையில் இருந்து அயலவனான சாதுவனை விருந்தினனாக ஏற்றான்; ‘நம்பிக்கு இளையன்ஒர்நங்கையைக் கொடுத்து வெங்கள்ளும் ஊனும் வேண்டுவகொடும்,’ என்றுதன் பணியாளர்க்குக் கட்டளையிட்டான்.

கோவலன் தான்கொண்டு சென்ற செல்வத்தையும் இழந்து உயிரையும் இழந்தான். ஆனால் சாதுவனோ வெறுங்கையோடு சாரணர் உலகம் புகுந்தான். ஆனால் திரும்புகையில் பெருஞ் செல்வத்திற்கு உரியனாக உருமாறினான். ‘பண்டும் பண்டும் கலம் கவிழ்மாக்களை உண்டேம் அவர்தம் உறுபொருள் ஈங்கிவை என்று பெரும் செல்வக் குவியலை அவனுக்குப் பரிசாக அளித்தான் நாகர் தலைவன்!

கோவலன் அடியெடுத்து வைத்த கோநகர் மதுரை தீக்கு இரையாயிற்று மன்னன்தன் மனைவியுடள் மாண்டான்! ஆனால் சாதுவன் புகுந்த நாகர்நாடு புத்தஞாயிற்றின் ஒளிபெற்றுப்புதுவாழ்வு பெற்றது! பெண்டிரும் உண்டியுமே வாழ்வின் பயன் என்று வாழ்ந்த நாகர்கள், புலால் உண்டியின் புன்மையை அறிந்தனர்; மயக்கும் கள்ளும் மன்னுயிர் கோறலும் சான்றோரால் கடியப்பட்டவை என்பதனை முதல் முறையாக அறிந்தனர். இறந்தவர் பிறத்தலும் பிறந்தவர் இறத்தலும் உறங்கலும் விழித்தலும் போன்றவை என்று அறிந்தனர். நல்லறம் செய்தவர் நல்லுலகும் அல்லறம் செய்தோர்.அரு நரகத்தையும் அடைவர் என்று உணர்ந்தனர்.

தன் கணவனைக்கள்வன் எனக்குற்றம் சுமத்திக்கொன்ற நகரத்தைத் தீக்கு இரையாக்க விரும்பிய கண்ணகி தீக்கடவுட்குக்கட்டளையிட்ட போது, அக்கடவுள் அவள் கட்டளையை உடனே நிறைவேற்றிற்று. காவலன் பேரூரில் கனையெரி மண்டிற்று ஆதிரை தீக்குளித்து உயிர்விட விரும்பினாள். சுடலைக் கானில் தீமூட்டப்பட்டது. ஆதிரை அதன்மீது அமர்ந்தாள். ஆனால் தீ அவளைச்சுட மறுத்தது. ‘தீயும் சொல்லாத் தீவினையாட்டியேன் யாது செய்வேன்?’ என வாய்விட்டுப் புலம்பினாள். ஆம்! கண்ணகியின் கட்டளை நிறை வேற்றப்பட்டது. ஆதிரையின் வேண்டுதல் புறக்கணிக்கப்பட்டது.

சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியும் கோவலனும் மீண்டும் ஒன்று சேர்கின்றனர். கோவலன் தெய்வ வடிவில் கண்ணகியைக் கூடுகின்றான். ஆனால் சாத்தனார் சாதுவனையும் ஆதிரையையும் மனித வடிவிலேயே மீண்டும் இணைய வைக்கின்றார்.

சாத்தனார் சிலப்பதிகாரக் கதை நிகழ்வுகளை உருமாற்றித் தம் காப்பியத்தின் ஒரு காதையாக அமைத்துத் தம் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டுள்ளார் என்று சொல்வது தவறாகாது. சிலப்பதிகாரத்தைச் சமணக் காப்பியம் என்று சொல்வார் உளர். ஆனால் இதனை மறுப்பாரும் உண்டு. இளங்கோவடிகட்குச் சமயப் பொறையிருந்தது. சமண சமயவுண்மைகள் கவுந்தியடிகள் சாரணர் ஆகியோர்வாயிலாகச்சொல்லப்பட்டுள்ளன. ஆய்ச்சியர் குரவையில் திருமால் வழிபாடு நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. வேட்டுவ வரியிலும் குன்றக் குரவையிலும் கொற்றவை வழிபாடும் முருக வழிபாடும் பேசப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட சமயத் தத்துவங்களைப் பரப்பும் நோக்கம் இளங்கோவடிகட்கு இருந்ததாகச் சொல்ல முடியாது. ஆனால், சாத்தனார் புத்த சமயத்தைப் பரப்பும் நோக்குடனேயே காப்பியம் இயற்றினார். ஆதிரை பிச்சையிட்ட காதையில் இந்நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதன்மையைச்சுருக்கமாகக் கூறி இக்கட்டுரை நிறைவுறுகின்றது.

கொல்லாமையறமும் புலால் மறுத்தல் அறமும் சமணர்க்கும் பெளத்தர்க்கும் பொதுவானவை. ஆனால் புலால் உண்ணுவது பற்றிக் காலப்போக்கில் பெளத்தர்கள் சற்று நெகிழ்ச்சியான போக்கைக் கடைப்பிடித்தனர் என்று தெரிகின்றது. நாகர் குருமகன் வெங்கள்ளும் ஊனும் வேண்டிய அளவு கொடுக்குமாறு கட்டளையிட்ட பொழுது சாதுவன் வெவ்வுரை கேட்டேன் வேண்டேன்’ என்றான். ஆனால் நாகர்தலைவன் ‘கள்ளும் ஊனும் கைவிடின் இவ்வுடம்பு உள்ளுறை வாழுயிர் ஒம்புதல் ஆற்றேன், தமக்கொழி மரபின் சாவுறுகாறும் எனக்கா நல்லறம் எடுத்துரை என்று அவன் அடி வீழ்ந்து வேண்டியபோது சாதுவன்,

நன்று சொன்னாய் நன்னெறிப்படர்குவை
உன்றனக்கு ஒல்லும் நெறியறம் உரைக்கேன்
உடைகல மாக்கள் உயிர் உய்ந்து ஈங்குறின்
அடுதொழில் ஒழிந்து அவர் ஆருயிர் ஓம்பி
மூத்து விளி மாஒழித்து எவ்வுயிர் மாட்டும்
தீத்திறம் ஒழிக’

என்று அறிவுறுத்தினான். இதனால், முதுமையால் இறந்த விலங்கின் இறைச்சியை உண்ணத்தடையில்லை என்பது விளங்கும்.

புத்தபகவானுடைய மொழிக்கொள்கையும் சாதுவன் வரலாற்றால் வற்புறுத்தப்படுவதாகத் தோன்றுகின்றது. வடமொழியில் சமயத் தத்துவங்களை எழுதிவைக்கும் மரபு வேதநெறியாளர் பின்பற்றி யதாகும். புத்தபகவான் இதற்கு மாறாக, மக்கள் மொழியிலேயே கருத்துக்களைச் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினார். பாலிமொழியே பெளத்தர்களால் கையாளப்பட்டது என்பது எண்ணத்தக்கது. கிறித்துவ சமயத்தொண்டர்கள் தாம் சென்ற பகுதியின் மொழிகளைக் கற்றுச் சமயப்பணி புரிந்தமையோடு புத்தபகவான் கொள்கையை ஒப்பிட்டுக் காணலாம்.

நாகரிகமில்லாத சாரணர்களின் மொழியைக் கூட ஒருவன் கற்பது தேவையானது என்பது சாத்தானார் கோட்பாடாகத் தெரிகின்றது. வணிகமரபினர்க்கு இது அடிப்படையான தேவையன்றோ! நானா தேசியத்திசையாயிரத்து ஐந்நூற்றுவர் என்னும் வணிகர்குழுவொன்று இடைக்காலத்தில் இருந்தமை கல்வெட்டுக்களால் அறியப்படு கின்றது. இத்தகு வணிகக் குழுக்களால்தான், இந்தியப் பண்பாடு கீழ்த்திசை நாடுகளில் பரவிற்று என்பது வரலாற்றறிஞர்துணிபாகும். தமிழகத்திலிருந்தே மகாயான புத்த சமயம் வெளியுலகுக்குச் சென்றது என்பர். காஞ்சிபுரம் புத்த சமயத் தலைமையிடமாக இருந்தது என்பதனை நினைவுகூர்க. சாதுவன் வரலாறு, புத்த சமயம் வணிகர்களால் வெளியுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றைக் காட்டுவதாகக் கொள்ளலாம்.

வணிகர்கள் சமணசமயத்தையும் பெளத்த சமயத்தையும் பெரிதும் பின்பற்றினர் என்றும், அவர்கள் மேம்பாடு பெற்ற காலப் பகுதியிலேயே தமிழில் காப்பியங்கள் பெருகின என்னும் தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார் போன்ற அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். இன்று தமிழிலுள்ள பெருங்காப்பியங்களும் சிறுகாப்பியங்களும் இவ்விரு சமயங்களையும் சார்ந்தவர்களாலேயே இயற்றப்பட்டன என்பது எண்ணத்தக்கது. சாதுவன் என்ற பாத்திரம் வணிகர்கள் பண்பாட்டுத்தூதர்களாய்ச் செயற்பட்டமையை நமக்கு நினைவூட்டு கிறது என்று கொள்வது தவறாகாது!

Kuruntokai – 47. Kurinji

(The confidante of the heroine addresses the moon when the hero stands nearby during night tryst)

O moon white and long-glowing!
You favour not the clandestine love of our man
who visits here by midnight, braving the forest,
where a boulder, covered with fallen flowers
of the black-trunked Venkai tree
appears like a huge tiger-cub!

– Neduvennilavinar


குறுந்தொகை: 47. குறிஞ்சி

கருங்கால் வேங்கை வீயுகு துறுகல்
இரும்புலிக் குருளையிற் றோன்றுங் காட்டிடை
எல்லி வருநர் களவிற்கு
நல்லை யல்லை நெடுவெண்ணிலவே.
– நெடுவெண்ணிலவினார்

(இராவந்தொழுகுங்காலை முன்னிலைப் புறமொழியாக நிலாவிற்கு உரைப்பாளாகத் தோழி உரைத்தது.)

Akananuru: Kurinci 122

(The heroine speaks to her companion when the hero stands near the fence)

My friend!
Here in this ancient town
With its drunken and uproarious lads
The folks sleep not,
Though no festival keeps them awake;
When the bazaar of great foison
And other streets are in silence steeped,
Our mother of harsh and unsparing words
Slumbers not;
If she who keeps us under her surveillance
Closes her eyes in sleep,
The never-sleeping and ever-vigilant
Watchmen move about in all celerity;
When even they who carry bright spears
At times choose to sleep
The dogs of pointed teeth howl and bark;
Even when the loud-mouthed dogs cease to bark,
The great moon spreads its rays in the sky
and makes the night appear as day;
Should the moon set in the western hill
And if dense darkness engulfs the world
In the midnight,
When ghouls roam about,
The strong-beaked owls,
Questing after the rats in the house,
Hoot and screech, creating panic in our heart.
If the owls dwelling in the holes of trees keep silent,
The bantams shriek with their ringing voice;
If on a lucky day
When all these hurdles cease to be,
Then alas, the hero enthroned in our heart
Does not turn up;
Such is our clandestine love
Like unto the protective forest full of rocks
At Urantai, the capital of Tittan
Girt with forted walls,
Who owns sturdy steeds
That gambado with ease
Whilst their bells tinkle!

– Paranar


குறிஞ்சி 122

இரும் பிழி மகாஅர் இவ் அழுங்கல் மூதூர்
விழவு இன்றுஆயினும் துஞ்சாது ஆகும்;
மல்லல் ஆவண மறுகு உடன் மடியின்,
வல் உரைக் கடுஞ் சொல் அன்னை துஞ்சாள்;

பிணி கோள் அருஞ் சிறை அன்னை துஞ்சின்,
துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்;
இலங்குவேல் இளையர் துஞ்சின், வை எயிற்று
வலம் சுரித் தோகை ஞாளி மகிழும்;
அர வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்,

பகல் உரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும்பின்
அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே;
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின்,
இல் எலி வல்சி வல் வாய்க் கூகை
கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதகக் குழறும்;

வளைக்கண் சேவல் வாளாது மடியின்,
மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்;
எல்லாம் மடிந்தகாலை, ஒரு நாள்
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே; அதனால்,
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்பப் பரி சிறந்து,

ஆதி போகிய பாய்பரி நன் மா
நொச்சி வேலித் தித்தன் உறந்தைக்
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன
பல் முட்டின்றால் தோழி! நம் களவே.

தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாக, தோழிக்குச் சொல்லுவாளாய், தலைமகன் சொற்றது; தோழி சொல் எடுப்ப, தலைமகள் சொல்லியதூஉம் ஆம்.

– பரணர்

சங்க இலக்கியங்களும் திணைக் கலப்பு மணமும்

சங்க காலத்தில் இயற்றப்பட்ட அகத்திணைச் செய்யுட்கள் அக்காலத் தமிழ் மக்களின் ஆண் பெண் உறவு பற்றிய கோட்பாடுகளைத் தெளிவுறக் காட்டுகின்றன. முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல், பாலை என்னும் ஐந்து திணைகளிலும் அவ்வத் திணையின் இயற்கையை ஒட்டி ஐந்து வகையான வாழ்க்கை முறைகள் உருவாகியிருந்தன என்பதனைத் திணைச் செய்யுட்கள் உணர்த்துகின்றன. இவர்கள் தனித்தனிப் பண்பாடுகளைப் போற்றினாலும் தமக்குள் பொருளாதார உறவு கொண்டிருந்தனர் என்று அறியச் சான்றுகள் உள்ளன. இப்பொருளாதார உறவு பண்டமாற்றின் வழியே வளர்ந்ததாகும். இதற்குமேல், இப்பல்வகைப் பிரிவினரிடையே மணவுறவு நிலவிற்றா என்பது ஒரு வினாவாகும். சாதியமைப்பு இறுக்கமான காலங்களிலும் கலப்பு மணங்கள் நடந்தே உள்ளன. எனவே பண்டும் அத்தகு இலக்கியப் படைப்பாளர்கள் பண்டைக் காலத்தில் இப்புறனடை நிகழ்ச்சியை இலக்கியப் பொருளாகக் கொண்டதாகத் தெரியவில்லை. அற்றைச் சமூகத்தில் எத்தகைய மரபுகள் பின்பற்றப்பட்டனவோ அவற்றை மனத்திற்கொண்டு அக்கால இலக்கிய மரபுகளோடு இணைத்துச் செய்யுள் செய்தனர். ஒரு திணை மாந்தர் தமக்குள்ளேயே கொண்டும் கொடுத்தும் வாழ்ந்த நிலையினைக் கண்டனர்; ஒரு திணைக்குள்ளேயே வயது வந்த ஆணும் பெண்ணும் கண்டு காமமுற்று மணக்கும் நிலையினையே அகத்திணைக்குப் பொருளாக்கினர். எனினும், சங்கப் பாடல்களை ஆய்ந்த இக்காலச் சான்றோர் சிலர் அன்று திணைக்கலப்பு மணத்திற்கும் இடமிருந்தது என்று கருதுகின்றனர். இக்கருத்தின் வன்மை மென்மைகளை ஆய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சங்க இலக்கியங்களும் திணை கலப்பு மணமும்

வெவ்வேறு நிலப்பகுதிகளின் வாழ்க்கைமுறைகளும் கணிசமான அளவில் வேறுபட்டிருந்தன. கருப்பொருள் பற்றிய தொல்காப்பியச் சூத்திரம் இதனைத் தெளிவாகவே உணர்த்துகின்றது. முல்லை, குறிஞ்சி முதலான திணைகளைத் தனித்தனி உலகமாகவே காட்டுவார் தொல்காப்பியர். இப்பண்பாட்டு வேறுபாடு நிலம் விட்டு நிலம் நடைபெறும் கலப்பு மணங்களை ஊக்கவில்லை என்றே தோன்றுகிறது. ஒரு திணையாரிடையே நடந்த காதல் மணமும்கூடப் பல்வேறு தடைகளை நீக்கி வெற்றிபெற வேண்டிய நிலைமை அன்றிருந்தது. ஊரலர், உடன்போக்கு, அன்னையின் சினம், தமர் தேடிச் செல்லல், மடலேற்றம் பற்றிய பேச்சு ஆகியவை காதலர்க்கு இருந்த இடையூறுகளையே காட்டுகின்றன.

திணைக்கலப்பு மணமும் சங்க இலக்கியத்தில் பாடப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு அம்மூவனாரின் இரு செய்யுட்கள் சான்றாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. (அகம். 140,390) இவை இரண்டும் தலைவன் கூற்றுகளாக அமைந்தனவாகும். இவற்றில் இடம்பெறும் தலைவி அன்று உப்பு வாணிகத்திலீடுபட்டிருந்த உமணர் என்னும் குடியாரின் மகளாவாள். உப்பை விலை கூறி விற்கும்பொழுது அவளைக் கண்டு காதலுற்ற காளையின் கூற்றாக இச்செய்யுட்கள் அமைகின்றன.

பேராசிரியர் முனைவர் வ.சுப. மாணிக்கனார் அவர்கள் இவ்விரு செய்யுட்களையும் திணைக்கலப்பு மணம் பற்றியனவாகக் கருதியுள்ளார்கள். அகம். 140ஆம் செய்யுள் குறிஞ்சித் திணை சார்ந்த தலைவனுக்கும் நெய்தற் குமரிக்கும் இடையே தோன்றிய காதலையும், அகம்.390 ஆம் செய்யுள் முல்லைத் தலைவனுக்கும் நெய்தற் குமரிக்கும் இடையே தோன்றிய காதலையும் விளக்கும் எனத் தம் தமிழ்க் காதலில் விளக்கியுள்ளார்கள்.+

இவ்விரு செய்யுட்களிலும் உமணர் பற்றிய செய்திகள் உள்ளன.
அவை வருமாறு:

பெருங்கடல் வேட்டத்துச் சிறுகுடிப் பரதவர்
இருங்கழிச் செறுவின் உழாஅது செய்த —
வெண்கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
என்றுழ் விடர குன்றம் போகும்
கதழ்கோல் உமணர் காதல் மடமகள் (அகம் 140.1-5)

உவர்விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
அதர்படு பூழிய சேட்புலம் படரும்
ததர்கோல் உமணர் (அகம், 3901-3)

உமணர் என்னும் இனத்தவர் கடற்கரையில் விளையும் உப்பினை உள்நாட்டில் நெடுந்தொலைவு எடுத்துச் சென்று விற்கும் இயல்பினர் என்பதே உமணர் பற்றி நாம் உணரும் செய்தியாகும்; உமணர் கடற்கரை வாழ்வினர் என்று இச்செய்யுட்கள் கூறவில்லை. நாடெல்லாம் சுற்றி வணிகம் செய்யும் இயல்பினர் உமணர் என்றும், அத்தகையோரின் மகள் தலைவியென்றுமே தலைவன் குறிப்பிடு கின்றான். என்றுாழ் விடர குன்றம் போகும் என்னும் பகுதியைக் கொண்டு தலைவன் தலைவியைச் சந்தித்த இடம் குறிஞ்சி நிலம் என்று முடிவு செய்து இச்செய்யுள் குறிஞ்சித் தலைவனுக்கும் நெய்தற் குமரிக்கும் நடக்கும் காதலைக் காட்டுகிறது என்று பேராசிரியர் மாணிக்கனார் அவர்கள் கூறியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. ஆனால், உமணர் என்பார் கடற்கரை உப்பை மலை நாடு வரைக்கும் எடுத்துச் சென்று விற்போர் என்பதே செய்யுளில் காணப்படும் செய்தியாகும். ‘கழியுப்பு முகந்து கன்னாடு மடுக்கும் ஆரைச் சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் (புறம், 60; 7-8) என்னும் புறச் செய்யுட் பகுதியும் உமணரின் இத்தன்மையை விளக்குகிறது.

அகம் 390ஆம் செய்யுளில் முல்லை நிலம் பற்றிய குறிப்பேதும் இல்லை. உமணர் செல்லும் நாடு இச்செய்யுளில் அதர்படு பூழிய சேட்புலம்’ என்றே உள்ளது. எனினும் இதிலிடம்பெறும் தலைவன் முல்லை நிலத்தவன் எனப் பேராசிரியர் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இது விளங்குமாறில்லை. அஃதெவ்வாறாயினும் மேற்காட்டிய பகுதி தலைவியின் குடியியல்பைக் காட்டுவதேயன்றித் தலைவனை அடையாளம் காட்டுவதன்று என்பது உறுதியாகும்.

இவ்விரு செய்யுட்களிலும் இடம்பெறும் தலைமக்கள் இன்ன நிலத்தினர் என உணர்ந்தாலன்றி இச்செய்யுட்கள் திணைக் கலப்புப் பற்றித்தான் பேசுகின்றனவா அல்லவா என்பதனை உறுதிப்படுத்த முடியாது.

இவ்விரு செய்யுட்களிலும் உமணப் பெண் உப்பிற்கு ஈடாக நெல்லைக் குறிப்பிடுகின்றாள். ‘நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் கொள்ளிரோ (அகம், 390. 8-9) நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு (அகம் 140:7) இக்குறிப்புக்களின் அடிப்படையில் காண்கையில் உமணப் பெண் மருத நிலத்தில் உப்பு விற்றாள் என்று பேராசிரியர் முனைவர் தமிழண்ணல் அவர்கள் முடிவு செய்கின்றார்கள். இக்குறிப்பு இச்செய்யுட்களில் இடம்பெறும் தலைவன் மருத நிலத்தான் என்பதனைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. எனவே முனைவர் தமிழண்ணல் அவர்களுடைய முடிவு சரியானதேயாகும். எனினும், உமணப் பெண்ணை நெய்தல் திணைக்குரியவளாகக் கருதியமையால் இவர்கள் மருத நிலத் தலைவனுக்கும் நெய்தல் நிலத் தலைவிக்கும் இடையே நடக்கும் திணைக்கலப்புக் காதலாகக் கூறியுள்ளார்கள்.++

சங்க காலத்தில் பரக்கப் பேசப்படும் மாந்தருள் உமணர் என்பார் குறிப்பிடத்தக்கோராவர். பாலைப் பாடல்கள் இவர்களுடைய நெடுஞ்செலவு பற்றியும் பிற இயல்புகள் பற்றியும் விரிவாகப் பேசுகின்றன. எனினும் இவர்கள் இன்ன நிலத்தினர் என்று அடையாளம் காட்டக்கூடிய குறிப்புக்களைப் பெரும்பான்மையான செய்யுட்களில் காண முடியவில்லை.

உமணர் இன்ன திணையினர் என உணர்த்தும் ஒரே சான்று நற்றிணையில் உள்ளது.

தம்நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து
பிறநாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி (நற். 183:1-2)

என்னும் குறிப்பினால், உமணர் நெல் விளையும் மருத நிலத்திற் குரியவரே எனத் துணிய முடிகின்றது. நற்றிணை உரையாசிரியர் பின்னத்தூர் நாராயண சாமி ஐயரும் இதனைத் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்கள். மருத நில உழவருள் ஒரு சாரார் உப்பு வாணிகத்தில் ஈடுபட்டனர் என்றும், இவர்கள் நாட்டின் பல பகுதிகட்கும் சென்று உப்பை விற்றுப் பொருள் தொகுத்திருக்க வேண்டுமென்றும் சங்க இலக்கியம் தரும் குறிப்புக்கள் காட்டுகின்றன. இவர்கள் உப்பை விளைவித்தோராக அன்றி அதனைப் பெற்றுப் பிறர்க்கு தந்தோராகவே இருந்தனர். சிறுகுடிப்பரதவர் உழாது செய்த உப்பினை விற்றனர் உமணர் எனக் கூறும் அகம் 140ஆம் செய்யுள் உமணரைப் பரதவரிலிருந்து நன்கு வேறுபடுத்திடக் காணலாம்.

மேற்கண்ட விளக்கத்தினால் அம்மூவனாரின் இரு செய்யுட்களும் நிலம் கடந்த காதலர்ளையன்றி, மருதநிலத்தவரான காதலர்களையே காட்டுகின்றன என்று அறிய முடிகிறது. எனவே திணைக் கலப்பு மணம் அற்றைப் புலவர்தம் இலக்கியப் பொருளாக அமையவில்லை என முடிவு செய்தல் தவறாகாது.
——————————————————————————–
+ சாலை இளந்திரையன், சமுதாய நோக்கு, பக்.75, 80
+ தமிழ்க் காதல், பக். 31.
++Tradition and Talent in Cankam Poetry. P. 157

— முனைவர். அ. தட்சிணாமூர்த்தி
தமிழிலக்கிய ஆய்வுக்கோவை – தொகுதி II, 1987,
பதிப்பாசிரியர்கள்: ச. அகத்தியலிங்கம், சோ. ந. கந்தசாமி
தமிழியற் சிந்தனைகள், அகல் பதிப்பகம், சென்னை, 2003, (பக். 37 – 41)

 

‘தாய்வீடு’ ஜூன் மாத இதழில்…

A.Dakshinamurthy_Drawing.jpg

கனடாவிலிருந்து வெளியாகும் “தாய் வீடு” என்னும் திங்களிதழின்  ஜூன் மாத இதழில் பேராசிரியர் அ. தட்சிணாமூர்த்தியைப் பற்றிய ஒரு சிறப்புப்பகுதி இடம்பெற்றுள்ளது.

அதில், “அறிஞர் தட்சிணாமூர்த்தியால் பெருமை பெறும் தொல்காப்பியர் விருது” என்ற தலைப்பில் வின்ட்சர் பல்கலைக்கழகச் சமூகவியல், மானுடவியல் துறையின் பேராசிரியரும் கவிஞருமான முனைவர் சேரனும் உருத்திரமூர்த்தியும், “அருவித் திளைப்பு” எனும் தலைப்பில் திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழியல் துறைப் பேராசிரியர் முனைவர் பா. மதிவாணனும் அவரைப்பற்றித் தலைக்கொரு கட்டுரையை எழுதியுள்ளனர். 1987-இல் “தமிழிலக்கிய ஆய்வுக்கோவை(பாகம் II)” – இல் வெளியான பேராசிரியர் தட்சிணாமூர்த்தியின் “சங்க இலக்கியங்களும் திணைக் கலப்பு மணமும்” எனும் ஆய்வுக்கட்டுரையொன்று இவ்விதழில் மீண்டும் வெளியாகியுள்ளது. இது அவர் வெளியிட்ட “தமிழியற் சிந்தனைகள் (அகல் பதிப்பகம், 2003)” எனும் நூலிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தக்கட்டுரை பேராசிரியர் வ. சுப. மாணிக்கனார், தமது “தமிழ்க் காதலில்”, “சங்கத்தமிழ்ப் பாடல்களில் திணைக்கலப்பு மணம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் உண்டு” என்று, வெளியிட்ட கருத்திற்கு மறுப்பாக அமைந்தது.

இந்தப்பகுதியை, PDF- வடிவில் இங்கே படிக்கலாம்: அ. தட்சிணாமூர்த்தி (தாய்வீடு: சிறப்புப்பகுதி)

Tolkappiyar Viruthu(2015)/தொல்காப்பியர் விருது(2015)

Dr. A. Dakshinamurthy received the Indian Presidential Award for lifetime achievement in Classical Tamil, the Tolkappiyar Viruthu from the President of India, Mr. Pranab Mukherjee on 9th May 2017 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

இந்திய அரசின் செம்மொழி நிறுவனம் வழங்கும் செம்மொழித்தமிழுக்கான வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதாகிய தொல்காப்பியர் விருது(2015) முனைவர். அ. தட்சிணாமூர்த்திக்கு  வழங்கப்பட்டது. இதனை மே 9 2017 அன்று இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரு. பிரணாப் முகர்ஜி,  குடியரசுத்தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் அவருக்கு வழங்கிச் சிறப்பு செய்தார்.

Akananuru: Palai – 339

(The hero speaks to his heart when parting from his love)

This is the dewy season;
Now, through every deep furrow
Cut by the strong wheels of the tall chariot
Drawn by fleeing horses,
Water flows with force and moves like snakes;
The green gram crops are ripe;
The ripe pods in bunches
Remain apart from one another
And resemble converged fingers;
The manliness of our undaunted heart
Poised for hard tasks goads us
And pushes us forward which our boundless love
For our sweetheart pulls us back.
We are now in a dilemma like an unfortunate ant
That is caught between a hollow stalk
That burns at both ends.
She is friendly with us
Even like our life with our body;
Her love for us is equal(vital)
To that life’s thriving
Whereas parting from her
Is almost its death!
Alas, is she now under the grip of pain?
Pity, it is that she should be so!

— Naraimudi Nettaiyar


அகநானூறு: 339, திணை: பாலை 
போகாநின்ற தலைமகன் தன் நெஞ்சிற்கு சொல்லியது

வீங்கு விசைப் பிணித்த விரை பரி நெடுந்தேர்
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கிற்
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓடக் கூம்பிப்
பற்று விடு விரலின் பயறுகாய் ஊழ்ப்ப
அற்சிரம் நின்றன்றாற் பொழுதே முற்பட
ஆள் வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து
ஆண்மை வாங்கக் காமம் தட்பக்
கவை படு நெஞ்சம் கண்கண் அகைய
இரு தலைக் கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி
ஒரு தலைப் படாஅ உறவி போன்றனம்
நோம் கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு
உயிர் இயைந்தன்ன நட்பின் அவ் வுயிர்
வாழ்தல் அன்ன காதல்
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே.
— நரைமுடி நெட்டையார்