Professor A. Dakshinamurthy

Home » Authored Books

Authored Books

Advertisements

வரலாறு / ஆராய்ச்சி நூல்கள்: 

1. தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் 
முதல் மற்றும் இரண்டாம் பதிப்புகள்: வெற்றிச்செல்வி வெளியீட்டகம், தஞ்சாவூர், 1973, 1980
ஒன்பது மறுபதிப்புகள்: ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை
திருத்திய பன்னிரண்டாம் மறுபதிப்பு: ஐந்திணைப் பதிப்பகம்,சென்னை, 2016

2.சங்க இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மனித உறவுகள்
முதல் பதிப்பு: மங்கையர்க்கரசி பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், 2001.
இரண்டாம் பதிப்பு: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2016

3.தமிழியற் சிந்தனைகள் (கட்டுரைத் தொகுப்பு)
அகல் பதிப்பகம், சென்னை, 2003

உரை நூல்கள்:

4.சங்க இலக்கியம் – ஐங்குறுநூறு (முதல் தொகுதி)
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை,2004

5.சங்க இலக்கியம் – ஐங்குறுநூறு (இரண்டாம் தொகுதி)
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004

6.சங்க இலக்கியம் – பரிபாடல் (ஒரு பகுதி),
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.

கலைக்களஞ்சியக் கட்டுரைகள்:

வாழ்வியல் களஞ்சியம்
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சை, 1986

  1. உள்ளமுடையான்
  2. ஐங்குறுநூறு
  3. எழூஉப்பன்றி நாகன் குமரனார்
  4. குண்டலகேசி
  5. குண்டுகட் பாளியாதனார்
  6. குன்றன் சிற்றம்பலமுடயான்
  7. கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார்

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 
சாகித்திய அகாதமி, புதுதில்லி, 2007

* பட்டினப்பாலை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: